Képzési tájékoztató "A1 B-vel" kategóriás képzésre

 

 

1.Képző szerv megnevezése: Alfa Autósiskola (8900 Zalaegerszeg,Csány L. tér 2-4,Tel.: 0630/2566797, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

                                                 Képzési engedély száma: ND/KC/NS/A/5/5/2007 http://www.alfaautosiskola.hu

     KE/ST/82/A/612/1/2013


2.Cégforma: Egyéni vállalkozás ( tulajdonos: Inhof Ferenc)

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES - 399820


4.Iskolavezető: Inhof Ferenc, telefonszám: +36 30/256 6797       E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.Ügyfélfogadó és székhely:- Cím: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

                                               - Telefonszám: 06302566797

                                               - Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 12.30 - 14.30 – ig.

                                                                          Csütörtök:16:00-18:00-ig

6.Telephely cím:  8900 Zalaegerszeg, Pózva u. 60

7.Tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezés és beiratkozás csak személyesen történhet.

8.Előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok: Az „A1 B-vel kategóriás gépjárművezető képzéshez „B” kategóriás érvényes vezetői engedély szükséges. PÁV. alkalmassági vizsga csak az 5. sikertelen forgalmi vizsga után kell.

9.Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- érvényes ”B” kategóriás vezetői engedély,

-valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap,

- tanuló és a képzőszerv között létrejött írásos szerződés,(18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

- tanulói meghatalmazás képzőszerv adatkezelésre.( 18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

10.Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: - általános iskola befejezését igazoló bizonyítvány (12 osztályos iskolavégzés esetén                                                                        eredeti iskolalátogatási igazolás)
                                                      - a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (a kezdőtől számított 9 hónapon belül                                                    van)

- a tanfolyam és a vizsgadíjat befizette.

- érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki: - sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,

                                                      - a kötelezően előírt alap- és fő gyakorlati vezetési órákat és a 30 km menettávolságot                                                     levezette,

- a vizsgadíjat befizette,

- a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 évnél több idő nem telt el,

                                                         - érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,

11.Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

- sikeres forgalmi vizsga.

 

12.Képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:

-Az elméleti oktatás 3 órából áll: 1 óra kresz, 1 óra szerkezet és üzemeltetés és 1 óra vezetéselmélet. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

-A gyakorlati oktatás 2 óra (1 óra alapoktatás és 1 óra főoktatás) + 1 vizsgaóra, összesen 3 óra. A főoktatás 1 óra városi vezetést tartalmaz. A gyakorlati órák időtartama 50 perc.

13.Járműhasználat: Választható típusok: MZ ETZ 125cm3. Tanuló által biztosított jármű lehetséges: Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas.A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.

14.Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező. Az elméleti oktatásról a 10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás keretében, amelynek díja 2000Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 24 órával következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint. Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell.

15.Tandíj és vizsgadíj, és azok befizetésének módja: Személyesen készpénzben történik.

 

KRESZ tandíj

Elsősegély tandíj

Gyakorlati képzés díj

Köt. órák saját járművel (vizsgaóradíj nélkül)

pótóra           saját járművel

Köt.órák iskolai járművel   (vizsgaóradíj nélkül)

pótóra                 iskolai járművel

Elsősegély vizsga

KRESZ vizsga

Jármű

kezelési

vizsga

Forgalmi vizsga

A1-Bvel

45.400.-

-

13.000.-

6.500.-

13.000.-

6.500.-

-

4.600.-

-

11.000.-

                     

                                        

                                         Befizetési határidő az egyes díjak esetében:                                         Befizetés helye:

Kresz tandíj:                 >>>                           a tanfolyam kezdete                                                       >>>                         autósiskola

Gyakorlati óradíjak:     >>>               részletekben, az utolsó részlet a forgalmi vizsgáig       >>>                         autósiskola

Vizsgadíjak:                   >>>               az adott vizsgák előtt 2 héttel                                       >>>        KAV Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

16.Felmentések:A1 B-vel kategóriás képzés esetén, az elméleti és gyakorlati oktatás elvégzése és vizsgáinak letétele kötelező.

17.Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja tanulmányait, azaz szerződést bont, kérésére a teljesített oktatásról a képzőszerv képzési igazolást állít ki 3 példányban. Az igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló az igénybe vett kedvezményeket áthelyezés esetén köteles egy összegben a képzőszerv pénztárába befizetni.

18.Oktatási helyszínek: -elméleti oktatás: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4
-járműkezelési tanpálya: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99 sz. alatti gépjárművezetői tanpálya
-forgalmi oktatás váltási helye: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

19. Felügyeleti hatóságok:-ITM Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatóság Főosztály 1082 Budapest  Vajdahunyad u 45

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (8900 Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22., Telefonszám: 06 92 549-080)

 

20.Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga: -a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni,

-oktatót és oktató járművet választani,

-meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni,

-panaszával az iskolavezetőhöz fordulni,

-gyakorlati órákat lemondani rendkívüli esetben az esedékesség előtt 24 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon.

A tanuló kötelezettsége: -az oktatási órákon való megjelenés vezetésre alkalmas állapotban,

-a hiányzás igazolása, pótlása,

-a tandíj befizetése a forgalmi vizsga napjáig, ellenkező esetben az oktató megtagadhatja a vizsgára való kiállást. Abban az esetben, ha a tanuló oktatási díját nem rendezi a forgalmi vizsga dátumáig, úgy a szerződésben rögzített kedvezmény nem illeti meg.

-a vizsgadíjak befizetése,

-az elmulasztott oktatási órák pótlása,

-a gyakorlati órák levezetésének aláírással való igazolása (kezdéskor, befejezéskor),

-a kiírt vizsgákon való megjelenés. A vizsga időpontok nem módosíthatók. Meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat újra kell fizetni, vagy betegség esetén 5 nappal korábban orvosi igazolással igazolni a távollétet.

-a vizsgákon a személyazonosságot igazolni személyigazolvánnyal, útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel ,

-gyakorlati oktatáson és forgalmi vizsgán megfelelő öltözékbe beöltözni (protektoros- kesztyű, dzseki, nadrág valamint magasszárú zárt cipő vagy csizma, szemüveg vagy zárt sisak).

21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos  előírások:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont igazolást állít ki a vizsgázó részére.A vezetői engedély elkészítésének-kiadásának feltételei: -a háziorvosi alkalmassági, a vöröskeresztes igazolás, és a személyes okmányok bemutatása bármely okmányirodában. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély szükséges. az első vezetői engedély illetékmentes.

 

 

FIGYELEM! : Akit a tanfolyam ideje alatt eltiltottak a gépjármű vezetéstől, annak a képzését és bármilyen vizsgáztatását fel kell függeszteni az eltiltás idejére! Ennek tényét az iskolavezetőnek az érintett személy köteles személyesen bejelenteni.

 

 

Zalaegerszeg, 2022.06.01.

                                                                    

                                                                                                                                               Inhof Ferenc

                                                                                                                                             Iskolavezető sk.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com