Képzési tájékoztató "B" kategóriás képzésre

 

 

 

1.Képző szerv megnevezése: Alfa Autósiskola (8900 Zalaegerszeg,Csány L. tér 2-4,Tel.: 0630/2566797, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

                                                 Képzési engedély száma: ND/KC/NS/A/5/5/2007 http://www.alfaautosiskola.hu

     KE/ST/82/A/612/1/2013


2.Cégforma: Egyéni vállalkozás ( tulajdonos: Inhof Ferenc)

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES - 399820


4.Iskolavezető: Inhof Ferenc, telefonszám: +36 30/256 6797         E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.Ügyfélfogadó és székhely:- Cím: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

                                               - Telefonszám: 06302566797

                                               - Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 12.30 - 14.30 – ig.

                                                                          Csütörtök:16:00-18:00-ig

 

6.Telephely cím:  8900 Zalaegerszeg, Pózva u. 60

7.Tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezés és beiratkozás csak személyesen történhet.

8.Előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok: A „B” kategóriás gépjárművezető képzéshez I.-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szükséges. PÁV. alkalmassági vizsga, csak az 5. sikertelen forgalmi vizsga után kell.

9.Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

-minimum 16 és fél éves életkor,

-valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap,

-a tanuló és a képzőszerv között létrejött írásos szerződés,(18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

- tanulói meghatalmazás képzőszerv adatkezelésre.( 18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

10.Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: -I.-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény,

                                                     -általános iskola befejezését igazoló bizonyítvány (12 osztályos iskolavégzés esetén                                                                         eredeti iskolalátogatási igazolás)

                                                      -minimum 16 és ¾ éves,

-a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (a kezdőtől számított 9 hónapon belül van),

-a tanfolyam és a vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki: -a kötelezően előírt gyakorlati (alap és főoktatás) vezetési órákat és az 580 km                                                                    menettávolságot levezette,

-a vizsgadíjat befizette,

-a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 évnél több idő nem telt el.

11.Vizsgaigazolás kiállításának feltétele:

-sikeres forgalmi vizsga,

 

12.Képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:

-Az elméleti oktatás 36 órából áll: 20 óra kresz , 8 óra szerkezet és üzemeltetés és 8 óra vezetéselmélet. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

-A gyakorlati oktatás 29 óra (9 óra alapoktatás és 20 óra főoktatás) + 1 vizsgaóra, összesen 30 óra. A főoktatás 14 óra városi vezetést, 4 óra országúti vezetést és 2 óra éjszakai vezetést tartalmaz. A gyakorlati órák időtartama 50 perce.

-Elsősegélynyújtási ismeretek oktatás 12 órából áll. Az órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

13.Járműhasználat: Választható típusok:  SEAT Cordoba , Chevrolet Spark, Opel Astra

 

14.Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező. Az elméleti oktatásról a 10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás keretében, amelynek díja 2000Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 24 órával következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint. Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell.

15.Tandíj és vizsgadíj, és azok befizetésének módja: Személyesen készpénzben történik.

 

KRESZ- tandíj

Elsősegély tandíj

Gyakorlati képzés díj

Köt. órák saját járművel (vizsgaóradíj nélkül)

pótóra           saját járművel

Köt.órák iskolai járművel   (vizsgaóradíj nélkül)

pótóra                 iskolai járművel

Elsősegély vizsga

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

B

45.400.-

20.000.-

188.500

6.500

188.500.-

6.500.-

12.100.-

4.600.-

11.000.-

                   

                                                       Befizetési határidő az egyes díjak esetében:                                             Befizetés helye:

Kresz tandíj:                 >>>                          a tanfolyam kezdete                                                       >>>                         autósiskola

Gyakorlati óradíjak:     >>>               részletekben, az utolsó részlet a forgalmi vizsgáig       >>>                         autósiskola

Vizsgadíjak:                   >>>               az adott vizsgák előtt 2 héttel                                       >>>            KAV Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

16.Felmentések: „B” kategóriás képzés esetén, az elméleti és gyakorlati oktatás elvégzése és vizsgáinak letétele kötelező. Az elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyam és vizsga alól a következők kapnak felmentést: orvos, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközépiskolát végzett és a vezetői engedéllyel rendelkező tanulók.

17.Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja tanulmányait, azaz szerződést bont, kérésére a teljesített oktatásról a képzőszerv képzési igazolást állít ki 3 példányban. Az igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló az igénybe vett kedvezményeket áthelyezés esetén köteles egy összegben a képzőszerv pénztárába befizetni.

18.Oktatási helyszínek: -elméleti oktatás: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4
-járműkezelési tanpálya: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99 sz. alatti gépjárművezetői tanpálya
-forgalmi oktatás váltási helye: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

19. Felügyeleti hatóságok:-ITM Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatóság Főosztály 1082 Budapest  Vajdahunyad u 45

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (8900 Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22., Telefonszám: 06 92 549-080)

 

20.Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga: -a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni,

-oktatót és oktató járművet választani,

-meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni,

-panaszával az iskolavezetőhöz fordulni,

-gyakorlati órákat lemondani rendkívüli esetben, az esedékesség előtt 24 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon.

A tanuló kötelezettsége: -az oktatási órákon való megjelenés vezetésre alkalmas állapotban,

-a hiányzás igazolása, pótlása,

-a tandíj befizetése a forgalmi vizsga napjáig, ellenkező esetben az oktató megtagadhatja a vizsgára való kiállást. Abban az esetben, ha a tanuló oktatási díját nem rendezi a forgalmi vizsga dátumáig, úgy a szerződésben rögzített kedvezmény nem illeti meg.

-a vizsgadíjak befizetése,

-az elmulasztott oktatási órák pótlása,

-a gyakorlati órák levezetésének aláírással való igazolása (kezdéskor, befejezéskor),

-a kiírt vizsgákon való megjelenés. A vizsga időpontok nem módosíthatók. Meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat újra kell fizetni, vagy betegség esetén 5 nappal korábban orvosi igazolással igazolni a távollétet.

-a vizsgákon a személyazonosságot igazolni személyigazolvánnyal, útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel.

21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos  előírások:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont igazolást állít ki a vizsgázó részére.A vezetői engedély elkészítésének-kiadásának feltételei: -a háziorvosi alkalmassági, a vöröskeresztes igazolás, és a személyes okmányok bemutatása bármely okmányirodában. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély szükséges. az első vezetői engedély illetékmentes.

FIGYELEM! : Akit a tanfolyam ideje alatt eltiltottak a gépjármű vezetéstől, annak a képzését és bármilyen vizsgáztatását fel kell függeszteni az eltiltás idejére! Ennek tényét az iskolavezetőnek az érintett személy köteles személyesen bejelenteni.

 

Képzési ktg: 343.559 Ft/ fő Össz ktg: 5.840.500,-   ÁKÓ: - % VSM : Elmélet :53,85 % Forgalom: 50 %

 

Zalaegerszeg, 2022.07.20.

                                                                                                                                               Inhof András

                                                                                                                                             Iskolavezető sk.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com